Mgr. David Hanslian, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Odborný pracovník
E-mail:
Telefon:
Místnost:
 

Vzdělání:

  • 1996-2002: Magisterské studium, obor Geografie a kartografie (směr Klimatologie a hydrologie); Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2005-2014: Doktorské studium, obor Meteorologie a klimatologie. Katedra meteorologie a ochrany prostředí, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze; disertační práce: Analýza výsledků měření větru

Pracovní odborná činnost:

  • analýza větroměrných dat, metody prodlužování časových řad měření větru
  • klimatologie větru, analýza větrných podmínek a výroby energie větrnými elektrárnami
  • všeobecné otázky ohledně větrné energetiky a obnovitelných zdrojů energie, potenciál větrné energie
  • synoptické podmínky a klimatologie extrémních srážek a extrémních rychlostí větru

Další informace:

Další publikace:

Publikace: