Elektronický meteorologický slovník

Česká meteorologická společnost (ČMeS) publikovala na webu zásadně inovovanou verzi výkladového a terminologického slovníku.

Najdete v něm vysvětlení téměř 4500 odborných termínů z meteorologie, klimatologie a příbuzných oborů. Cizojazyčné rejstříky umožňují snadné vyhledávání českých ekvivalentů termínů v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině a ruštině. Součástí slovníku je i seznam více než 300 odborných zkratek. Práci se slovníkem ulehčují interaktivní odkazy na příbuzná hesla a fulltextové vyhledávání v termínech i v jejich explikacích. Průběžně aktualizovaný Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický je vám k dispozici na http://slovnik.cmes.cz/.