RNDr. David Píša, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 053
Místnost: G303
 

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, specializace: fyzika ionizovaných prostředí; získán titul Mgr.; Diplomová práce: Palubní zpracování měření družice Taranis (2009).

Pracovní odborná činnost:

Profesní zájmy

  • operační systémy Unix
  • zpracování analogových a digitálních signálů
  • webové aplikace

Projekty:

Publikace:

další publikace