Děkovný list Ivaně Bašové

Předání Děkovného listu

Během slavnostního ceremoniálu 29. dubna 2022 byl paní kolegyni Ivaně Bašové udělen Děkovný list Akademie věd ČR. Na pozici asistentky ředitele ÚFA po celou dobu zaměstnání odvádí skvělou práci. Velmi pečlivě a zodpovědně vede značnou část administrativní agendy. Je vždy vstřícná, usměvavá a zapálená pro zdárný chod našeho ústavu. Ochotně pomáhá s technickou a administrativní činností řešitelům grantů a při pořádání ústavních akcí a to i na úkor svého volného času. Kolektiv ÚFA touto cestou děkuje Ivaně Bašové za její dlouholetou poctivou práci.