RNDr. Zuzana Talířová Chládová, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 016
Místnost: 16
 

Vzdělání:

  • 1999-2004 - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Meteorologie
  • 2004 - obhájena magisterská práce "Pozorované změny vybraných klimatických charakteristik"
  • 2004-2011 - Doktorské studium na MFF UK
  • 2011 - obhájena dizertační práce "Analýza výstupů klimatických modelů"

Zaměstnání a výuka:

  • 2007-2010 zaměstnanec Oddělení větrné energetiky ÚFA AVČR
  • od roku 2010 zaměstnanec Oddělení meteorologie ÚFA AVČR

Pracovní odborná činnost:

  • vliv kinetické energie deště na erozi půdy
  • meteorologické přístroje (měření větru a námrazy)

Další informace:

  • odborné exkurze na observatoři Milešovka - náplní exkurze je informativní přednáška o historii a současnosti meteorologických měření na observatoři, prohlídka observatoře a výstup na věž, ze které je v případě pěkného počasí nádherný výhled.

Projekty: