Ivana Bašová

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: sekretariát
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 272 016 049
Místnost: 119