Mgr. Kristýna Bartůňková

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Doktorand
E-mail:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121
 

Vzdělání:

2006-2009 – Přirodovědecká fakulta UK v Praze, Geografie a kartografie.

Téma bakalářské práce: Klimatické oscilace a jejich vliv na vodní režim a vznik hydrologických extrémů ve střední Evropě

2009-2011 – Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Fyzická geografie a geoekologie

Téma diplomové práce: Vliv lesních disturbancí na odtok v centrální části Šumavy

Pracovní odborná činnost:

Od roku 2009 – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení meteorologie

Publikace: