Ing. Marta Arazimová

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: vedoucí hospodářské správy
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 272 016 041
Místnost: 111