Áčko: O nevyzpytatelném počasí, černých dírách …

Povodně, sucho, orkány, tornáda… Zdá se, že extrémních projevů počasí přibývá i u nás ve střední Evropě. Pokud ano, jak se na ně máme připravit? A umíme takové „nepředvídatelné jevy“ pomocí současných meteorologických metod předpovědět? Tématu se věnujeme v aktuálním čísle časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum.

4/2021 (verze k listování)
4/2021 (verze ke stažení)

Základem předpovědi je co nejpřesnější změření aktuálního stavu počasí a zmapování dějů v atmosféře. K tomu jsou zapotřebí nejrůznější meteorologické přístroje, radary, sondy vysílané v meteorologických balonech i vesmírné družice. Více si o počasí přečtete na stranách 18 až 29.