MSc., MPhil. Sunil Kumar Ramatheerthan

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce: PhD student
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 267 103 303
Místnost: G308