Ing. Pavel Houfek

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: Odborný pracovník výzkumu a vývoje
E-mail:
Telefon: +420 267 103 155
Místnost: G345