Ing. Ekaterina Borisova

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce: Doktorand
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon:
Místnost: