HR projekt

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014500
doba realizace: 2020-2022
řešitel: Mgr. Alena Nováková
odkaz ve VaVaI: https://www.rvvi.cz/

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na nastavení vnitřního prostředí organizace tak, aby odpovídalo podmínkám popsaným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a splňovalo kritéria pro udělení ocenění HR Award. Dojde ke sjednocení vnitřních pravidel a směrnic organizace a posílení některých interních procesů. Budou zlepšeny kompetence ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce a popularizace. Pracovníci ústavu budou podpořeni prostřednictvím vzdělávání a stáží.