Mgr. Lukáš Pop, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký asistent
E-mail:
Telefon: +420 272 016 018
Místnost: 18
 

Vzdělání:

  • 2001-2006 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor Meteorologie, téma diplomové práce Nelineární modelování meteorologických dat
  • 2006-dosud Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium, obor Meteorologie, téma disertační práce Analýza nárazů větru na území České republiky

Pracovní odborná činnost:

  • extrémní rychlostí větru
  • klimatologie větru

Projekty:

Publikace: