Ing. Martin Vokoun, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Postdoktorand
E-mail:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121
 

Vzdělání:

2009-2012 Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Vodní hospodářství (Bc.)

2012-2014 Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Voda v krajině (Ing.)

od 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Environmentální modelování (Ph.D.)

Studijní stáže

2013-2014 Swedish University of Agriculture Sciences, studijní stáž (zimní semestr)

Pracovní odborná činnost:

Verifikace numerické ensemblové předpovědi srážek

Hydrologické modelování

Publikace: