Milešovka – Publications

Selected publications concerning the meteorological station Milešovka:

Number of publications during individual decades:

  1. Obecné práce o Milešovce
  2. Práce věnované historii meteorologické observatoře
  3. Meteorologické a klimatologické studie věnované výhradně či z větší části Milešovce
  4. Meteorologické a klimatologické studie, v nichž je uváděna Milešovka
  5. Práce využívající údaje z Milešovky.

(according to Řezáčová, Meteorologické zprávy, 6, 2005)