RNDr. Jan Laštovička, DrSc.

Department:  Department of Ionosphere and Aeronomy
Position: Head of the Department
Position: Senior Research Scientist
E-mail:
Phone: +420 267 103 055
Room: G316
 

Projects:

 • 21-03295S , Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2020-2022, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Križan, P.; Kozubek, M.; Podolská, K.; Urbář, J.; Zajíček, R.
 • ESA ESA 4000126709/18/NL/IA , VERA: VERtical coupling in Earth´s atmosphere at mid and high latitudes, 2019-2020, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • GA ČR GA18-01625S , Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • GA ČR GA15-03909S , Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Križan P., Kozubek M.
 • HORIZON 2020, projekt ARISE2, ID 653980 , ARISE2 - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe 2, 2015-2018, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Šindelářová T. - member of Management Committee, Chum J., Baše J., Fišer J., Hruška F., Obrazová (Burešová) D.
 • AV ČR. M100421201 , Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • COST. ES1005 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • MŠMT 7E1202 , Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Laštovička, J.
 • EU, 7th FP , ARISE, 2012-2014, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Laštovička, J.
 • MŠMT. LD12070 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032 , Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5, 2010–2012, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z.
 • GA ČR. GAP209/10/1792 , Dlouhodobé změny v systému atmosféra-ionosféra, 2010-2014, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • EU 7E10032 , Scientific Service Support based on GALILEO E5 Receivers, 2010-2012, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • SCOSTEP , CAWSES-II (Climate And Weather of the Sun-Earth System) - celosvětový projekt, 2009-2013, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Koucká-Knížová P., Križan P.
 • COST ES0803 , Kosmické počasí a klima v ionosféře nad Evropou, 2009-2012, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • GA ČR. GA205/07/1367 , Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře, 2007-2011, investigator (IAP): Laštovička Jan
 • ESA. SSA-P2-SWE-1.4 , Space Situation Awareness - Ionospheric Space Weather, 2015-2017, investigator (IAP): Laštovička Jan, team: Kouba D., Koucká Knížová P., Obrazová (Burešová) D, Boška J., Rejfek L.

Publications:

more