doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.

Department:  Department of Climatology
Position: Deputy Head of the Dpt.
Position: Senior Research Scientist
E-mail:
Phone: +420 272 016 068
Room: 208
 

Projects:

  • GA ČR GA22-24920S , Links between weather, epidemics, and seasonal mortality patterns, 2022-2024, investigator (IAP): Kyselý Jan
  • GA ČR GA20-28560S , Driving mechanisms of extremes in reanalysis and climate models, 2020-2022, investigator (IAP): Kyselý Jan, team: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z.
  • GA ČR GA18-22125S , Modelling weather-to-human health links, 2018-2021, investigator (IAP): Kyselý Jan, team: Urban, A., Plavcová, E., Hanzlíková, H., spoluřešitel: Kynčl, J. (SZÚ)
  • GA ČR GA16-22000S , Spatial and temporal charakteristics of heat waves and cold spells in climate model simulations, 2016 - 2018, investigator (IAP): Kyselý Jan
  • MŠMT 7AMB15AR001 , Climate change effects on heat waves and their recurrence probabilities, 2015–2016, investigator (IAP): Kyselý Jan
  • GA ČR GA14-18675S , Advanced models of precipitation extremes and their applications in high-resolution climate model simulations, 2014–2016, investigator (IAP): Kyselý Jan, team: Rulfová, Z., Beranová, R.
  • MŠMT. 7AMB12AR005 , Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, investigator (IAP): Kyselý Jan
  • GA ČR. GAP209/11/1985 , Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015, investigator (IAP): Kyselý Jan
  • GA ČR. GAP209/10/2265 , Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014, investigator (IAP): Kyselý Jan, team: Beranová, R.
  • GA ČR. GAP209/10/2045 , Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, lead investigator: Picek Jan (TUL), investigator (IAP): Kyselý Jan, team: Rulfová, Z., Beranová, R.

Publications:

more