Internal seminars

Internal seminars – invitation

for the spring cycle of internal seminars of the IAP CAS which always take place on Thursday from 2 pm in the IAP meeting room (2nd floor, door no. 201), Boční II 1401, Prague 4 – Spořilov

21. 4. Aleš Urban: Výzkumné aktivity v oblasti humánní biometeorologie na ÚFA
5. 5.
Jiří Šimůnek: Co se pozoruje na observatoři Panská Ves
19. 5.
Jaroslav Chum: 3D studium gravitačních vln v ionosféře pomocí Dopplerovské sondáže
2. 6.
David Hanslian: Potenciál větrné energie v České republice
16.6.
Miroslav Hanzelka: Nelineární vlnověčásticové interakce v zemské magnetosféře: Modely a simulace