Projekt: Nové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnosti

Navrhujeme nový přístup k určování statistické významnosti klimatických trendů v ploše. Tento přístup je založen na znaménku trendu v celé oblasti (na všech stanicích / ve všech uzlových bodech) současně, místo provádění lokálních testů významnosti. Testy založené na tomto přístupu budeme vyvíjet a jejich vlastnosti zkoumat na syntetických i pozorovaných datech. Dále prozkoumáme použitelnost vícerozměrných statistických metod (analýzy hlavních složek a shlukové analýzy) pro vyhodnocení prostorové (ne)konzistence velikostí trendů, odhalení odlehlých stanic a agregaci informací o časo-prostorovém chování trendů. Konkrétní použití vícerozměrných metod bude optimalizováno na syntetických i pozorovaných datech. Pomocí navržených postupů zhodnotíme trendy klimatických proměnných v České republice a Evropě, s cílem lokalizovat v prostoru i čase důležité události spojené s trendy, jako jsou silná oteplení a ne-oteplování.Zadavatel: GA ČR. GA16-04676S

Doba trvání: 2016-2018

Řešitel: Dubrovský, M.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA16-04676S