Projekt: Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země

Cílem projektu je výrazně rozšířit a hlavně zpřesnit a kvantifikovat naše poznání v oblasti dopadů projevů sluneční aktivity spojených se slunečním větrem, meziplanetárním magnetickým polem a vysokoenergatickými částicemi na horní atmosféru Země, kde je stávající stupeň poznání nižší než v oblasti slunečního záření a stupeň nejistoty stále značný. Tento cíl je součástí obecnějšího cíle projektu COST ES1005 - zlepšit a výrazně zpřesnit určení role sluneční aktivity v současných, minulých i budoucích změnách klimatu, m.j. pro lepší specifikaci role antropogenních změn v současných změnách klimatu.Zadavatel: MŠMT. LD12070

Doba trvání: 2012-2014

Řešitel: Laštovička, J.