Projekt: Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách

Hlavním cílem projektu je popsat časovou a prostorovou proměnlivost ionosféry spolu s chováním neutrální atmosféry ve středních šírkách. Ionosféra je významně ovlivňována jak sluneční aktivitou tak i procesy probíhajícími v dolních vrstvách atmosféry. V projektu se budeme zabývat zejména aktivitou atmosférických vln a jejich šířením, pomocí spektrální a scaling analýzy se pokusíme nalézt oblasti vykazující shodné spektrální rysy chování a detekovat koherentní vlnové oscilace v časových řadách parametru popisujících neutrální atmosféru od troposféry do termosféry a ionosféry.Zadavatel: GA ČR. GA15-24688S

Doba trvání: 2015–2017

Řešitel: Koucká Knížová, P.

Tým: Potužníková K., Mošna Z., Kouba D., Boška J.