Projekt: Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra

Rostoucí koncentrace skleníkových plynů ovlivňuje nejen troposféru, její efekt je pozorován též v celé horní atmosféře hluboko do termosféry a ionosféry. Tento projekt by měl pomoci k vytvoření prvého komplexního scénáře dlouhodobých změn a trendů v celé oblasti nad tropopauzou až do horní termosféry a horní ionosféry a rovněž by měl výrazně zlepšit současný scénář trendů v mezosféře, termosféře a ionosféře. Bude určena vzájemná role antropogenních emisí (skleníkové plyny, ozón poškozující látky) v trendech v horní atmosféře jako celku. Bude určen dopad posledního extrémního minima slunečního cyklu na trendy ve stratosféře a horní atmosféře. Očekáváme, že alespoň částečně zaplníme největší současnou „díru“ ve znalosti trendů v horní atmosféře – trendy ve větru a aktivitě atmosférických vln v mezosféře a oblasti mezopauzy. Výsledky projektu doplňují a kompletují výsledky intenzivního zkoumání ohřevu troposféry od růstu koncentrace skleníkových plynů směrem k vytvoření celkového obrazu globálních změn životního prostředí v širokém slova smyslu.Zadavatel: GA ČR. GA15-03909S

Doba trvání: 2015–2017

Řešitel: Laštovička, J.

Tým: Križan P., Kozubek M.