Projekt: Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru

Hlavním myšlenkou projektu je výzkum vývoje výrazných struktur ve slunečním větru (ICMEs a CIRs) podél jejich dráhy a jejich interakce s vnějšími hranicemi magnetosféry (magnetopauzou a rázovou vlnou), sledování pohybu výsledných diskontinuit magnetosférou až do jejího dalekého chvostu a určení jejich efektu na geomagnetické pole způsobeného modifikací magnetosférických proudových systémů. Metodologie projektu je založena na statistickém vyhodnocení vícebodových měření a na detailní analýze jednotlivých pozorování. Experimentální výzkum bude konfrontován výsledky počítačového modelu vývoje ICME a globálního MHD modelu interakce slunečního větru magnetosférou. Výsledkem výzkumu bude hlubší pochopení procesů vedoucích k zvýšení geomagnetické aktivity.Řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Zadavatel: GA ČR. GA14-19376S

Doba trvání: 2014–2016

Řešitel: Šimůnek, J.