Projekt: Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením

Srážkové extrémy přitahují velkou pozornost vzhledem k negativním důsledkům pro životní prostředí i společnost a s ohledem na riziko, že změna klimatu může výrazně ovlivnit jejich charakteristiky. Pokusy lépe porozumět chování srážkových extrémů motivovaly několik nedávných pokroků v oblasti statistického modelování extrémů, včetně vývoje modelů extrémních hodnot s kovariatami a modelů pro prostorové extrémy, přičemž mnoho otázek zůstává otevřených. Navržený projekt se zabývá vývojem nestacionárních, regionálních a vícesložkových modelů extrémních hodnot a jejich aplikacemi na srážková data ze simulací regionálních klimatických modelů (RCM) s vysokým rozlišením v oblasti Evropy. Pokročilé modely extrémních hodnot budou použity k identifikaci systematických chyb srážkových extrémů v simulacích RCM řízených reanalýzami a k vyhodnocení změn srážkových extrémů v projekcích RCM řízených globálními klimatickými modely.Další účastník projektu: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Zadavatel: GA ČR. GA14-18675S

Doba trvání: 2014–2016

Řešitel: Kyselý, J.

Tým: Rulfová, Z.