Projekt: Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG, pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu „Luna-Glob“

Cílem projektu je s pomocí přístrojů BMSW-LG a DSS-LG získat unikátní data vlastností slunečního větru s vysokým časovým a prostorovým rozlišením. Konkrétně kde o monitorování plazmatického prostředí v okolí Měsíce a registrace změn plazmatu, vznikající působením Měsíce. Analýza výsledku měření přístroje BMSW v rámci projektu RADIOASTRON a vývoj varianty rychlého monitoru slunečního větru BMSW-LG a přesného čidla DSS-LG. Tato aparatura, bude vypuštěna na oběžnou dráhu kolem měsíce v rámci ruského mezinárodního programu výzkumu kosmického prostoru. Cílem projektu je vývoj a zhotovení čidla DSS-LG, určujícího úhlový odklon kolmice k základně čidla od směru na střed Slunce, a to ve dvou navzájem kolmých rovinách. Výstupem jsou tedy dva nezávislé úhly, udávající směr na Slunce v soustavě čidla. Tato data jsou určena pro správnou interpretaci výsledků naměřených přístrojem BMSW-LG (MFF UK) v rámci mezinárodního kosmického programu Luna-Glob. Výsledkem činnosti tohoto komplexu bude získání nových dat o chování slunečního větru na orbitě Měsíce a o vzájemném působení mezi slunečním větrem a Měsícem. Nově vyvinuté čidlo bude vhodné i pro jiné projekty kosmického výzkumu a pozemní aplikace.Zadavatel: MŠMT. LH14194

Doba trvání: 2014–2016

Řešitel: Vojta, J.