Projekt: Modelování a analýza parametrů chladného plazmatu na základě měření na umělých družicích Země

Cílem projektu je přispět k zlepšení znalostí o rozložení, morfologii a procesech v chladném plazmatu v okolí Země, v celém rozsahu vnitřní magnetosféry, zejména s využitím nových dat plánovaného společného česko-ruského přístroje REPIN v projektu RESONANCE a též existujících dat databáze Oddělení horní atmosféry Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a dat Ústavu kosmických výzkumů Ruské akademie věd. Motivací je studium vzniku různých struktur v plazmasféře, určení rychlosti pohybu vnější plazmasféry a studium procesů plnění a vyprazdňování plazmasféry. Dále studium vlivu kosmického počasí na oblast chladného plazmatu vnitřní magnetosféry z hlediska vlivu na parametry chladného plazmatu a dále rozšíření existující databáze chladného plazmatu s cílem přispět ke konstrukci globálního empirického modelu parametrů chladného plazmatu v celém rozsahu vnitřní magnetosféry Země. Vývoj, výroba a měření nového přístroje REPIN na družicích RESONANCE má přímou souvislost s naplněním cílů projektu.Zadavatel: MŠMT. LH11123

Doba trvání: 2011-2014

Řešitel: Truhlík, V.