Projekt: Podpora účasti v řídících strukturách Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA)

Cílem projektu je podpora aktivní účasti 5 vědců v řídících orgánech mezinárodní nevládní vědecké organizace International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), od úrovně vice-prezidenta po místopředsedy pracovních skupin. Členové řešitelského týmu pravidelně prezentují své výsledky na konferencích pořádaných IAGA. Sami také pod patronací IAGA pravidelně organizují specializované mezinárodní konference. Tento projekt jim umožní i nadále se aktivně podílet na činnosti IAGA, přispívat k tvorbě programu vědeckých konferencí, vést odborné sekce, a pod. Tím výrazně přispějí k formování budoucí politiky IAGA a jejího odborného napředování, jakož i k další podpoře tohoto výzkumu u nás.Zadavatel: MŠMT. LG13042

Doba trvání: 2013-2015

Řešitel: Koucká Knížová, P.