Projekt: ARISE

Síť mikrobarografů a systém Dopplerovského měření je začleněn do mezinárodní evropské pozorovací sítě. Projekt zahrnuje vývoj standardů a unifikace měření. Tématem projektu je studium atmosférických vln pomocí mikrobarografů a dalších přístrojů a hlavní přínos ÚFA je studium dynamiky ionosféry.Laštovička, J.

Zadavatel: EU, 7th FP(Z)

Doba trvání: 2012-2014

Řešitel: Laštovička, J.

Tým: Laštovička, J.