Projekt: Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE)

Cílem projektu je včlenit pozorovací/monitorovací systémy ÚFA AVČR (síť mikrobarografů a síť ionosférických Dopplerovských měření) do celoevropské monitorovací sítě, podílet se na vytvoření jednotných standardů a unifikace měření a v pilotních projektech dle pokynů vedení projektu ARISE ověřit směry výzkumu dynamiky atmosféry se zaměřením na atmosférické vlny včetně infrazvuku.Laštovička, J.

Zadavatel: MŠMT 7E1202

Doba trvání: 2012-2014

Řešitel: Laštovička, J.

Tým: Laštovička, J.