Projekt: Optical Wireless Communications

Optické bezkabelové spoje – formující se technologie. Studium nových atmosférických vlivů na degradaci signálu optických bezkabelových spojůFišer Ondřej – Member Committee Substitute

Zadavatel: COST. IC1101(Z)

Doba trvání: 2011-2015

Řešitel: Fišer, O.

http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1101