Projekt: Scientific Service Support based on GALILEO E5 Receivers

Projekt SX5 má za ůkol vyvinout přijímač SX5 pro širokopásmové E5 pásmo evropského GNSS systému Galileo a vypracovat metody a software pro využití výhod pásma E5 pro vědecké účely. My v projektu SX5 odpovídáme za jeho ionosférickou část, t.j. za pracovní poskupiny WP2230 "Scientific User Requirements: Ionospheric Monitoring", WP4340 "Application Software - Data Analysis Module: Ionospheric Retrieval" a WP5440 "Validation and Performance Analysis: Ionosphere". Výstupem bude úprava výstupu a vytvoření software pro uživatele tak, aby data z SX5 přijímačů mohla být používána ke studiu ionosféry v oblastech (1) celkový obsah elektronů, (2) gravitační vlny, (3) ionsférický profiler NeQuick, (4) ionosférické scintilace.Zadavatel: EU 7E10032(Z)

Doba trvání: 2010-2012

Řešitel: Laštovička, J.