Projekt: Dynamické vazby magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vliv na proměnlivost ionosféry

Cílem projektu je provést kvantitativní a kvalitativní analýzu dynamických vazeb magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vlivů na proměnlivost ionosféry, způsobené magnetickými poruchami a akusticko-gravitačními vlnami (zvláště meteorologického a topografického původu)nad středními šířkami Severní a Jižní hemisféry pomocí dat kombinovaného měřicího systému. Budeme rozvíjet synergii výsledků Dopplerovských, ionosondových a GPS měření umístěných v různých lokalitách s cílem získat a poskytnout uživatelům spolehlivější a přesnější informace o stavu ionosféry a upřesnění mezinárodních ionosférických modelů.Zadavatel: MŠMT. 7AMB12AR018

Doba trvání: 2012-2013

Řešitel: Obrazová (Burešová), D.