Projekt: Účast telemetrické stanice Panská Ves v kosmickém projektu Čibis-M a s tím spojená modernizace programových a technických prostředků

Cílem projektu je modernizace technického vybavení a vytvoření nového programového vybavení přijímací stanice Panská Ves pro účely příjmu telemetrické informace z ruské družice Čibis-M, která je určena ke sledování elektromagnetických jevů v horní atmosféře a ionosféře. Úpravy jsou nezbytné pro začlenění stanice do sítě přijímacích stanic projektu Čibis-M. Získaná telemetrická data budou využita jak pro vědecký výzkum v rámci mezinárodní spolupráce, tak pro vývoj analyzátoru radiových emisí z bleskovývh výbojů, výbojů typu sprite a gamma ray záblesků . Analyzátor radiových emisí se vyvíjí v ÚFA pro francouzský projekt TARANIS s plánovaným startem v r. 2015.Zadavatel: MŠMT. LH12230

Doba trvání: 2012–2013

Řešitel: Vojta, J.