Projekt: Dynamické vazby troposféra-ionosféra a jejich vliv na ionosférickou variabilitu

Vlnová aktivita troposférického původu se významně podílí na ionosférické variabilitě (řádově 30%), avšak na rozdíl od četných studií vlivu kosmického počasí, její efekty na ionosférickou proměnlivost jsou studovány mnohem méně a následně nejsou zohledněny v mezinárodně používaných ionosférických modelech. Účelem projektu je studovat dynamiku akusticko-gravitačních vln, vybuzených hlavně meteorologickými procesy nad různými lokalitami a v různých topografických podmínkách, a její vliv na ionosféru s pomocí rozšířeného Dopplerovského systému v kombinaci mikrobarografy, GPS přijímačem a s ionosondou umístěnými ve stejných lokalitách. Výsledky projektu budou kompletovat studium dynamické vazby dolní atmosféry do ionosféry a umožní odhad příspěvku různých druhů vln k energetické bilanci termosféry a ionosféry. Poskytnou poznatky pro problematiku šíření KV radiových vln ionosférou a budou užitečné i v dalších oblastech. Budeme rozvíjet synergii výsledků různých měření s cílem získat spolehlivější a přesnější informace o stavu a variabilitě ionosféry a upřesnění ionosférických modelů.Zadavatel: GA ČR. GAP209/12/2440

Doba trvání: 2012–2016

Řešitel: Obrazová (Burešová), D.