Projekt: Úloha nízkofrekvenčních plazmových vln v globální dynamice planetárních magnetosfér

Nízkofrekvenční plazmové vlny ve vnějších oblastech planetární magnetosféry (konkrétně v částech nazývaných cusp a magnetosheath), představují důležitý prvek dynamiky plazmatu této části kosmického prostoru. Nestability zodpovědné za původ těchto vln (jako iontová-cyklotronová a zrcadlová nestabilita) v bezsrážkovém plazmatu zprostředkovávají termalizaci anizotropních iontových distribucí. Navrhovaný projekt je věnován výzkumu těchto oscilací na základě přímých družicových měření. V zemském magnetosheathu využijeme měření provedených současně družicemi Cluster, THEMIS a Double Star k získání informací o struktuře těchto vln, jejich globálním výskytu, časovém vývoji a jejich interakci s hraničními vrstvami. Dále použijeme data ze sond Messnger a Cassini k porovnání vlastností těchto vln a nestabilit v magnetosférách Země, Merkuru a Saturnu, kde podobné procesy probíhají za významně odlišných podmínek.Zadavatel: GA ČR. GAP209/12/2394

Doba trvání: 2012–2016

Řešitel: Souček, J.