Projekt: Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému

Projekt se bude věnovat odhadu nejistoty předpovědi srážek a možnostem její předpovědi pomocí ensemblové předpovědi. Ensemblová předpověď bude počítaná modelem LM COSMO na počátečních a okrajových podmínkách z regionálního ensemblu COSMO-SREPS. Pro výpočet předpovědí budou použity situace se silnými konvektivními srážkami, které se vyskytnou na území ČR v letech 2011-2013. Rozptyl a kvalita ensemblu bude stanovena pomocí prostorových verifikačních technik. Kvalita ensemblu se stanovuje jako výsledek verifikace jednotlivých předpovědí ensemblu. Rozptyl předpovědi se stanovuje stejnými verifikačními technikami jako kvalita, ale hodnotí se shoda mezi jednotlivými poli ensemblu a kontrolní neperturbovanou předpovědí. Bude vytvořen statistický model popisující vztah mezi rozptylem a kvalitou předpovědi a budou vybrány prekurzory, které jsou nejlépe schopné popsat závislost kvality ensemblové předpovědi srážek na rozptylu předpovědí ensemble. Získaná závislost rozptylu a kvality ensemblové předpovědi bude sloužit jako metoda prognostického odhadu kvality předpovězených srážek.Zadavatel: GA ČR. GPP209/12/P701

Doba trvání: 2012-2014

Řešitel: Zacharov, P.