Projekt: CAWSES-II (Climate And Weather of the Sun-Earth System) - celosvětový projekt

Prohloubit poznání vlivů kratkodobých i dlouhodobých projevů sluneční aktivity na zemský systém za podmínek zesilujícího skleníkového efektu. My jsme aktivní hlavně v oblasti studia dopadu dlouhodobého růstu koncentrace skleníkových plynů na systém ionosféra - horní atmosféra ve vztahu ke sluneční aktivitě.Zadavatel: SCOSTEP(Z)

Doba trvání: 2009-2013

Řešitel: Laštovička, J.

Tým: Koucká-Knížová P., Križan P.

http://www.cawses.org/wiki/index.php/Main_Page