Projekt: Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5

Vývoj přijímače SX5 pro příjem širokopásmového kanálu E5 systému družic GALILEO. Specifikou tohoto kanálu je využitím širokého pásma umožnit dosahovat řady informací na stejné či lepší úrovni než ze standartního dvoufrekvenčního (a tedy dražšího) příjmu GPS. My v tomto projektu zajišťujeme ionosférickou složku - ionosféra je v současnosti hlavním zdrojem chyb a na druhou stranu z příjmu SX5 lze získat řadu informací o stavu ionosféry.Zadavatel: Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032

Doba trvání: 2010–2012

Řešitel: Laštovička, J.

Tým: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z.