Projekt: Výšková závislost driftů v ionosféře v oblasti 90-150 km

Cíl projektu: standardní sondování ionosféry dnes již nezahrnuje pouze měření základních charakteristik, ale stále častěji i monitorování dynamiky ionosférického plazmatu. Od roku 2005 Digisonda DPS4 v Průhonicích jako jediná na světě provádí pravidelná driftová měření v oblasti E vrstvy ionosféry (90-150 km). Také vyvíjíme nové způsoby měření se snahou rozšířit oblast použití Digisondy (kampaně v létě 2006,2007). Plánujeme vyvinout software pro částečně automatické zpracování driftových měření (zejména nových měření ve dvou frekvenčních oknech), vyhodnotit data z již realizovaných měřících kampaní (léto 2006, 2007). Chceme uskutečnit další měření ve více frekvenčních oknech při přítomnosti sporadické E vrstvy. Tato měření mohou ukázat rozdíly ve velikosti i směru driftových rychlostí v oblasti Es vrstvy a zbývající části E oblasti. Podrobná analýza získaných výsledků může přispět k pochopení komplikované dynamiky ionosféry v oblasti E vrstvy i k objasnění možných způsobů formování Es vrstvy.Zadavatel: AV ČR. KJB300420904

Doba trvání: 2009-2011

Řešitel: Kouba, D.