Projekt: Variabilita sporadické E vrstvy

Cílem projektu je studium variability sporadické E (Es) vrstvy. Ve středních šířkách se vytváří vysoce ionizovaná Es vrstva v dolní termosféře převážně ve výšce 90 -120 km, v oblasti atmosféry charakteristické svojí komplikovanou dynamikou a nelineárními procesy v plasmatu. Procesy, které vstupují do procesu formace vrstvy nejsou stále zcela objasněny, protože představují komplexní vzájemné působení/vazby mezi neutrální atmosférou a ionosférou. Významnou měrou k formaci a persistenci vrstvy přispívají atmosférické vlny (planetární, přílivové, gravitační) a jejich vzájemná modulace. V projektu se zaměříme především (nikoli výhradně) na období vysoké pravděpodobnosti formace Es vrstvy (především v letních měsících). Plánujeme využít data ze speciálních ionosférických měření (5-ti minutové intervaly sondování v průběhu alespoň 2 měsíců) pomocí digisondy DPS4 na observatoři Průhonice (50N, 14.5E). Toto zařízení umožňuje měřit výšku a maximální frekvenci Es vrstvy spolu s pohybem plasmatu.Zadavatel: AV ČR. IAA300420704

Doba trvání: 2007-2011

Řešitel: Koucká Knížová, P.