Projekt: Kinetické procesy ve slunečním větru

Cíl projektu: projekt navrhuje studium kinetických efektů, nestabilit generovaných iontovou teplotní anisotropií a iontovými svazky, interakcí iontů s Alfvénovými cyklotronními vlnami a Coulombovskými strážkami ve slunečním větru a vliv těchto jevů na lokální a globální vlastnosti slunečního větru. Prostředkem k dosažení cílů tohoto projeku bude lineární analýza, numerické simulace pomocí standardního hybridního kódu a hybridního expandujícího boxu (plánována je implementace Coulombovských srážek v přístupu Fokker-Plank/Langevinové aproximace). Součástí projektu je také analýza dat z in situ měření (družic WIND, HELIOS, CLUSTER II) a srovnání naměřených dat s teoretickými a simuovanými výsledky. Navíc projekt obsahuje studium další zemské magnetoobálky jako užitečný testovací případ na srovanávání teoretických, simulovaných a pozorovaných výsledků.Zadavatel: AV ČR. IAA300420702

Doba trvání: 2007-2011

Řešitel: Hellinger, P.