Projekt: Elektromagnetické jevy spojující troposféru, mezosféru, ionosféru a magnetosféru

Cíl projektu: výzkum a analýza elektromagnetických procesů spojujících zemskou atmosféru s ionosférou a magnetosférou s využitím družicových dat i vlastních pozemních měření. Testování a případné úpravy vysokofrekvenčního analyzátoru pro pozemní měření a družici TARANIS. Analýza prvních dat z družice TARANIS.Zadavatel: GA ČR. GA205/09/1253

Doba trvání: 2009-2013

Řešitel: Chum, J.