Projekt: Role poruch ve slunečním větru při předpovědi kosmického počasí

Cíle projektu: (1) Generace a vývoj poruch slunečního větru, (2) interakce těchto poruch s rázovou vlnou a jejich modifikace v přechodové oblasti, (3) pronikání slunečního větru přes magnetopauzu za porušených podmínek a (4) odezva magnetosféry na náhlé změny magnetického pole nebo parametrů slunečního větru.Zadavatel: GA ČR. GA205/09/0170

Doba trvání: 2009-2013

Řešitel: Šimůnek, J.