Projekt: Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře

Cíl projektu: na rozdíl od vlivu planetárních, přílivových a gravitačních vln na horní atmosféru a ionosféru byl vliv infrazvukových vln studován málo, a to hlavně pro účely monitorování jaderných explozí. Účelem projektu je studovat vliv infrazvuku, vybuzeného meteorologickými a dalšími přírodními i technickými procesy, na ionosféru s pomocí rozšiřovaného Dopplerovského systému pro měření vlivu infrazvuku na ionosféru společně s ionosondou umístěnou ve stejné oblasti, vše doplněno o infrazvuková čidla na povrchu (očekávaná instalace podzim 2006). Výsledky projektu budou kompletovat studium dynamické vazby dolní atmosféry do ionosféry a umožní odhad příspěvku infrazvuku k energetické bilanci termosféry a ionosféry. Umožní odlišit infrazvukové signály od různých přírodních i technických zdrojů. Poskytnou informace pro problematiku šíření KV radiovln ionsférickými kanály (EU projekt COST296, jehož se účastníme) a budou užitečné i v dalších oblastech. Budeme rozvíjet synergii výsledků Dopplerovských a ionosondových měření s cílem získat spolehlivější a přesnější informace o stavu ionosféry.Zadavatel: GA ČR. GA205/07/1367

Doba trvání: 2007-2011

Řešitel: Laštovička, J.