Projekt: Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí

Cílem projektu je testováním hypotéz odhadnout přijatelnost modelů (verzí modelu s dalšími nebo jinak formulovanými procesy a různými sadami parametrů) pro výpočet četnosti povodní a odhadnout hodnotu různých typů terénních dat pro porozumění tvorbě odtoku. Příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Spolupříjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.Zadavatel: GA ČR. GAP209/11/2045

Doba trvání: 2011-2015

Řešitel: Řezáčová, D.

Tým: Zacharov, P.; Pešice, P.