Projekt: Ionosférická odezva na poruchy magnetického původu: fáze návratu do normálu

Cílem projektu je provést kvantitativní a kvalitativní analýzu chování ionosferické F vrstvy ve fázi návratu do normálu v průběhu silných magnetických bouří nad středními zeměpisnými šířkami za účelem výrazného zlepšení ionosférických předpovědí.Zadavatel: GA ČR. GAP209/11/1908

Doba trvání: 2011-2014

Řešitel: Obrazová (Burešová), D.