Projekt: Modelování variability parametrů termálního plazmatu v horní ionosféře a vnitřní magnetosféře Země

Cíl projektu: s využitím rozsáhlé databáze systematicky studovat zdroje variability a vlivu parametrů druhého řádu termálního plazmatu. Vyvinout metodiku k zahrnutí této variability do stávajících empirických modelů. Vytvořit nové empirické modely se zahrnutím variability a parametrů druhého řádu.



Zadavatel: GA ČR. GAP209/10/2086

Doba trvání: 2010-2012

Řešitel: Truhlík, V.

Tým: Podolská K.,