Projekt: Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu

Cílem projektu je vyvinout a srovnat statistické modely extrémů v klimatologii založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu, vyvinout metody založené na "marked" bodovém procesu pro modely časových řad a srovnat metody maximální věrohodnosti a Bayesovský přístup k odhadu parametrů.Zadavatel: GA ČR. GAP209/10/2045

Doba trvání: 2010-2013

Řešitel: Kyselý, J.

Tým: Rulfová, Z.