Projekt: Vlny a turbulence v plazmatu a jejich interakce s nabitými částicemi

Cílem projektu je přispět k porozumění role různých lineárních i nelineárních vlnových procesů v plazmatu ve vzájemném působení vln a částic vedoucí k modifikacím jejich rozdělovací funkce, např. k jejich urychlování na relativistické energie v radiačních pásech, nebo naopak k jejich vysypávání.Zadavatel: GA ČR. GAP205/10/2279

Doba trvání: 2010-2014

Řešitel: Santolík, O.